onsdag 23 oktober 2019

FN-dagen 24 oktober 2019 United Nations Day
I år uppmärksammas Agenda 2030 och de globala målen. Material finns på http://www.fn.se och
UN (United Nations) https://www.un.org/en/. Mer material om vår värld finns bl a på Världskoll.se http://www.varldskoll.se och Globalis.se http://www.globalis.setisdag 9 april 2019

Världsbokdagen och Copyrightdagen / World Book and Copyright Day 23 aprilVälkomna att fira Värlsbokdagen / World Book and Copyright Day på Täljegymnasiet.

Vi firar med högläsning, bokutställning, boklotteri kl 11:00 -13:00 utanför personalrummet.


onsdag 23 januari 2019

Förintelsens minnesdag 27 januari

Det är den internationella minnesdag för Förintelsens offer. Årets tema och minnesdagsutställningen 2019 är "Antisemitism - då och nu".
En utställning från Forum för levande historia finns nu i skolans bibliotek.

tisdag 18 december 2018

Rösträtten och demokratin 100 år
Projektet Demokrati100 har initierats av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket. Utgivare för sidan är Kungliga biblioteket. Bakom sidan Demokrati100.se står ett nätverk av företrädare för arkiv, museer och bibliotek samt enskilda forskare som vill uppmärksamma demokratijubileet.


Torbjörn Nilsson, ”Sista akten i rösträttsdramat”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/sista-akten-i-rostrattsdramat/ (hämtad 2018-12-18).
https://demokrati100.se/sista-akten-i-rostrattsdramat/ 


Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/demokratin-100-ar---samling-for-en-stark-demokrati_H6B153


Beslut om kvinnlig rösträtt togs under våren 1919.tisdag 17 april 2018

Världsbokdagen och Copyrightdagen 23 april
Skolan firar med boklotteri, bokutställning av böcker som har förändrat världen och högläsning
kl 11-14 på måndag 23 april utanför personalrummet. Välkomna!
 http://www.unesco.se/varldsbokdagen/ 

onsdag 21 mars 2018

Kärlek börjar aldrig med bråk

En jämställdhetssatsning i våldsprevention


Några exempel på källor till ett projekt på Täljegymnasiet 22 och 23 mars 2018:
Mansroll och mansbild, kvinnoroll och kvinnobild, identitet, genderfrågor, våld, heder ...
I biblioteket hittar du böcker i dessa ämnen på  många avdelningar, bl a:
Bs - masskommunikation
         Könsroller : om män och kvinnor i media
Bu - radio, television, video
Bv - Internet, sociala medier
C - religion
Do - psykologi
F - språkbruk
         Edlund, Ann-Catrine: Språk och kön
G -litteraturhistoria
K - historia
L - biografier
M - etnologi bl a frågor om heder
Oe - juridik
         Den onda cirkeln
Ohj - könsrollsfrågor
         Adichie, Chimamanda Ngozi: Alla borde vara feminister
         Nessvold, Hampus: Ta det som en man
R - idrott
Vn - samhällsmedicin, sexologi
         Ahlin, Maria, Stigberg, Ulrica: Visuell drog : om barn, unga och nätporr


Bland romanerna finns :
Hc/Hce  - svenska
         Asaad, Arkan: Stjärnlösa nätter
         Schiefauaer, Jeccica: När hundarna kommer
He - engelska
         Hinton, S E: The outsiders


Välkomna till vår bokutställning och fråga gärna om hjälp
...


Några källor internet:
Antivåldcenter - För kvinnofrid och mot våld i nära relationer
Juventas ungdomsjour
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Våldsförebyggande arbete (MUCF)
Origo
NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid
Statens medieråd:
Koll på porr
Vad är skadlig mediepåverkan?
Våld och pornografi i medierna